Mesleğimizin Duayenleri  001  
   
   
     
      Anasayfa    
      Güncel Portre    
            sonraki >>    
           
         
         
    Prof. Prof. Dr. İbrahim KARACA    
       
           
         
 
   
          İbrahim Karaca Hocamız, 1925 yılı Nisan ayının yirmisinde Sivrihisar'da dünyaya gelmiştir. Ancak Nüfus Dairesine 01.01.1926 tarihiyle kaydedilmiştir. Babası Fevzi Karaca Beyefendi, annesi Gülsüm Eroğlu hanınefen-didir.          
           
           
           
           
           
           
           
           
          İlkokulu Sivrihisar Kızılbel İlkokulu (şimdiki Atatürk İlkokulu)'nda tamamlayan İbrahim, orta ve lise öğrenimini Eskişehir Lisesi (şimdiki Atatürk Lisesi)'nde yapmıştır.    
       
       
       
       
          1943 yılında bu liseyi bitiren İbrahim, aynı yıl, Ankara'da bulunan Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün (Ziraat Üniversitesi) Ziraat Fakültesi sınavlarını kazanarak parasız yatılı olarak okumaya başlamış ve 1947 yılında bu Fakülteyi birincilikle bitirerek Yüksek Ziraat Mühendisi ünvanını kazanmıştır.     
       
       
       
       
       
       
          İ. Karaca, 1947 yılında bitirdiği Fakültenin Bitki Hastalıkları Bölümüne asistan olarak tayin edilmiştir. Bu sırada yeni üniversiteler kanunu çıkıp kadro alınıncaya kadar asli kadrosu İzmir Bornova Ziraat Lisesi'nde öğretmen olmak kaydiyle 3 yıl Fakültedeki Bitki Hastalıkları Bölümünde asistanlık yapmıştır.  İ. Karaca 1950 yılında verilen kadrolar gereğince açılan asistanlık sınavını kazanarak aynı bölüme asistan olarak atanmıştır.     
       
       
       
       
       
       
       
       
          Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selahaddin Kuntay'ın 1 yıl sonra ölümü üzerine Bölüm Başkanlığına getirilen Prof. Dr. Bekir Alkan ile birlikte çalışmaya başlayan İ. Karaca, bu hocanın nezaretinde başladığı doktora çalışmasını 1953 yılında tamamlayarak Pekiyi derece ile Ziraat Doktoru (Dr. Agr.) ünvanını almıştır.    
       
       
       
       
       
       
          İ. Karaca, 1955 yılında Viyana'dan getirilen misafir profesör Dr.Kurt Lohwag'ın dersini tercüme etmiştir. Ve kendisi K. Lohwag ile Viyana'ya giderek 1955-1956 devresinde orada Doçentlik Tezi çalışmalarına başlamıştır.     
       
       
       
       
          1956 yılında yurda dönen Karaca, aynı yıl gerekli sınavları vererek Doçentlik payesini kazanmış ve adı geçen bölümde eylemli doçentliğe atanmıştır.     
       
       
       
          Doçent Doktor İbrahim Karaca, 1957 ve 1958 yıllarında yeni kurulmuş olan Ege Üniversitesine, her yıl birer ay süreyle, konsantre şeklinde bitki hastalıkları dersini vermek üzere davet edilmiştir.    
       
       
       
       
          O, 1958 yılında 32 yaşında ve Doçent olarak askere alınmış, önce Ankara Yedek Subay Okulunda 6 ay okuduktan sonra, Atom, Biyoloji, Kimya sınıfına ayrılarak o zaman Mamak'ta bulunan ABK Labaratuarında 2 ay mecburi kıta hizmetini tamamlamış ve askerliğinin geri kalan kısmını Etibank'ta geçirmiştir.    
       
       
       
       
       
       
          Askerlik sonrası Üniversitedeki görevine yeniden atanan Karaca, çalışmalarını sürdürürken, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahaddin Özbek'ten gelen teklifi değerlendirerek 2 yıllığına geçici görevle 15 Nisan 1960 tarihinde Atatürk Üniversitesinde göreve başlamıştır.     
       
       
       
       
       
       
          Karaca'nın o tarihte boş olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına atanmasını teminen Rektör tarafından Profesörlüğe yükseltilme işlemlerine başlamıştır.    
       
       
       
       
          27 Mayıs 1960 günü, radyolardan askeri darbenin tebliğleri anons edilirken, Sıkıyönetim Komutanı Org. Ragıp Gümüşpala'nın özel izniyle (sokağa çıkma yasağı olduğundan) jüri üyeleri üniversitede Karaca'nın sınavını yapıyorlardı. Ve İ. Karaca, doçentlikte bekleme süresi olan 5 yıl yerine, başarılı doçentler için uygulanan 6990 sayılı kanunun özel maddesinden yararlanarak 3 yılda profesörlüğe yükseltilmiş ve kararname ile Dekanlığa atanmıştır.    
       
       
       
       
       
       
       
       
          O tarihlerde Atatürk Üniversitesinde Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal'ın Kurucu Meclis'e gitmesi üzerine, boşalan Rektörlüğe İ. Karaca atanmıştır. Karaca 34 yaşındayken Atatürk Üniversitesi'nin 5. rektörü olmuştu.    
       
       
       
       
          Erzurum'daki görevinin sona ermesi üzerine İ. Karaca, Amerikan Nebraska  Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi arasındaki işbirliği antlaşması uyarınca, Amerika'daki üniversitelerin kuruluş ve işleyişlerini yerinde incelemek maksadıyla A.B.D.'ne gönderilmiştir. Karaca bu çerçevede A.B.D.'nde 9 ay kalarak önemli 15 üniversiteyi incelemiştir.    
       
       
       
       
       
       
          Amerika dönüşü, Atatürk Üniversitesinde kazandığı ve iki yıl kullandığı Profesörlüğü bırakarak Ege Üniversitesine Doçent sıfatıyla başvurup Profesörlüğünün yeninden denenmesini istemiştir.    
       
       
       
       
          Karaca burada kurulan komisyonca tüm prosedür sil baştan edilerek ikinci kez Profesorlüğe yükseltilmiştir. Ve o, 19 Eylül 1963 tarihinde adı geçen kürsü profesörlüğüne atanmıştır.     
       
       
       
       
          Bu tarihten itibaren söz konusu Kürsünün kuruluşu, dersleri, kadrosu, yerleşim mekanı, serası ve deneme alanlarıyla laboratuvarının çalışır hale getirilmesi amacıyla uzun vadeli plan ve programlar yaparak bunların yürürlüğünü, denetim ve planlanmasını üstlenmiştir.     
       
       
       
       
       
          İ. Karaca, on yıl içinde kendi benzerleri arasında çok farklı ve en mükemmel bir kürsü kurmayı başarmıştır.     
       
       
       
          Karaca, bir yanda öğrenci yetiştirip yüksek lisans ve doktora yaptırırken bir yandan da kürsüde seçkin bir öğretim elemanları kadrosunu oluşturmaya gayret etmiştir.     
       
       
       
       
          Karaca bu faaliyetleri arasında idari işlerden de uzak kalmamıştır. O, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, Üniversite Senatosu üyeliği derken, 1972 yılında Fakülte Dekanlığına seçilmiş ve bu görevde 1974 yılına kadar kalmıştır.     
       
       
       
       
       
          İ. Karaca 1974 yılında Ege Üniversitesi Senatosu tarafından Rektör Yardımcılığına seçilmiş ve bu görevde 1977 yılına kadar kalmıştır. 1977-1980 yılları arasında yalnızca Kürsü Başkanı sıfatıyla öğretim ve araştırma işleriyle meşgul olmuştur.    
       
       
       
       
       
          1980 yılına gelindiğinde öngörülen Rektör seçimlerine aday olan İ. Karaca, 17 Fakültenin katıldığı bu seçimleri kazanarak Ege Üniversitesinin 8. rektörü olmuştur.     
       
       
       
       
          Bundan sonra Karaca'yı hep idari görevlerde görüyoruz. 1982 yılında YÖK tarafından Ziraat Fakültesi Dekanlığına atanan Karaca, 1985, 1988 ve 1991 yıllarında da aynı göreve üst üste 3 kez daha atanmış olup 01.01.1993 tarihinde yaş haddinden (67 yaş) emekli oluncaya kadar Dekanlık görevini sürdürmüştür.    
       
       
       
       
       
          Karaca 1963 yılında kurmuş olduğu ve sonra adı Fitopatoloji olan Anabilim Dalının 30 yıl başkanlığını yaparak bu Anabilim Dalı içinde 10 Profesör ve 2 Doçent yetiştirmiştir. Bu güçlü kadroyla bu Anabilim Dalı hâlâ Türkiye'de önde gitmektedir.    
       
       
       
       
       
          İ. Karaca, 1970 yılında Türkiye Fitopatoloji Derneğini kurarak 10 yıl başkanlığını yapmıştır. Aynı zamanda onun bu Dernek aracılığıyla kurduğu ve o zamandan beri yabancı dille yayın yapan "The Journal of Turkish Phytopatholoji" dergisi yayın hayatını başarıyla sürdürmektedir.    
       
       
       
       
       
          İ. Karaca, 1969 - 1975 yılları arasında TÜBİTAK Bilim Kurulunca iki kez Tarım ve Ormancılık Çalışma Grubu üyeliğine seçilerek, yurt ölçüsünde bu alanda yapılan araştırmaların yönetiminde görev üstlenmiştir.    
       
       
       
       
          Karaca, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'nda 6 yıl danışmanlık yaparak  termoelektrik santrallerinin çevreye zarar vermeden çalışmaları hususunda yardımcı olmuştur.    
       
       
       
       
          Karaca, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 6 yıl Botanik dersi okutmuştur.    
       
       
       
          Karaca, önceleri Etibank'a, sonraları Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'ne bağlı Murgul Bakır İşletmesi izabehanesinin çevreye yaydığı zehirli gazların zarar ve ziyanının "Hakem Bilirkişi" sıfatıyla tespit ve tayini işini 1953 yılında başlayarak  bugüne kadar hiç ara vermeden 44 yıldan beri yürütmüştür.  Bu kadar uzun süre devam eden görev, bugüne kadar dünyada görülmemiştir. Karaca bu görevi 3 kişilik bir Hakem Bilirkişi statüsünde sürdürmüştür.     
       
       
       
       
       
       
       
       
          Karaca'nın Türkçe ve yabancı dilde, yurt içinde ve dışında yayınlanan 95 adet araştırma ve derleme yazısı ile 10 adet kitabı vardır.    
       
       
       
          Karaca emekli oluncaya kadar 61 kişiye master ve doktora yaptırmıştır.    
       
       
       
          Kendisi bazı dış ülkelerde müşterek çalışmalar yapmış, tetkik ve incelemelerde bulunmuş, uluslararası kongre ve sempozyumlara katılmış ve Türkiye'yi buralarda temsil etmiştir.    
       
       
       
       
          Almanca ve İngilizce bilen Karaca'nın yüksek öğrenim görmüş 3 oğlu ile 3 gelini vardır.    
       
       
       
          Prof. Dr. İbrahim Karaca aşağıdaki dernek ve vakıfların üyesidir:    
       
    1. Türkiye Fitopatoloji Derneği    
       
    2. Dünya Fitopatoloji Dernekleri Konfederasyonu    
       
    3. Türk- Alman Biyoloji Derneği    
       
    4. Sosyal Araştırmalar Vakfı    
       
    5. Çevre Koruma Vakfı    
       
    6. Ege Üniversitesi Yardım Derneği    
       
    7. Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı    
       
    8. Konak Lions Club    
       
    9. Alsancak Rotary Club    
       
    10. Herboloji Derneği    
       
    11. İzmir Milli Kütüphane Vakfı    
       
    12. Sivrihisarlılar Dayanışma ve Yardım Vakfı    
       
    13. İzmir Kızılay Derneği    
       
    14. Atatürkçü Düşünce Derneği    
       
          İ. Karaca emekli olduktan sonra bir süre Bornova Doğru Yol Partisi Başkanlığını yapmış, ancak parti üst yönetimiyle anlaşamayarak bu görevden istifa etmiştir.    
       
       
       
          İ. Karaca istiklal madalyası sahibidir. Bu madalya babasının Kurtuluş Savaşındaki yararlılıklarına karşılık verilmiş ve özel kanuna göre İ. Karaca'ya intikal etmiştir.    
       
       
       
          İ. Karaca'nın eşinin 10.01.1995 yılında vefat etmesi üzerine kendisi 16.03.1997 tarihinde bayan Ayşe Hanım İş ile evlenmiştir.    
       
       
       
          Değerli  ziyaretçilerimiz, Karaca Hocamız, dolu dolu yaşadığı verimli bir meslek hayatından sonra, emekliliğinde de dolu dolu yaşamaya devam etmekte ve halen çeşitli konularda kitaplar yazmakla meşgul bulunmaktadır. Allah (c.c.)'tan kendisine hayırlı ve bereketli bir ömür dileriz.    
       
       
       
       
       
       
          Kendisini ziyaret etmek ya da telefonla arayarak hal ve hatırını sormak isteyenler için Adresini ve Telefon Numarasını vermek istiyoruz.    
       
       
       
    Prof. Dr. İbrahim Karaca
Ali Çetinkaya Bulv. No: 17 - 1
Tel: 0232 421 62 72
   
       
       
       
          Fitopatolojinin duayenlerinden bir başka meslektaşımızın biyografisinde buluşmak üzere...    
       
       
       
         
         
           
      Anasayfa    
      Güncel Portre    
            sonraki >>