Anasayfa  
 
  Sitenizin Hazırlayıcısı Hakkında ...  
   
       
 
     
           
          (Sitenizin hazırlayıcısı olan Bitki Hekimi Dr. İsmail Ulukuş, kendisi hakkında bilgi edinmeniz için aşağıdaki notları kaleme aldı. Onu daha yakından tanımanız bakımından bu notları sizlere sunuyoruz.)       
         
         
         
         
           
                                               
       
          Altmış yaşında bir ihtiyar delikanlıyım. Hem ihtiyar, hem de delikanlı. Nasıl oluyor bu iş dersiniz?!...     
       
       
          Yaşlıların bir çoğu "Siz benim görünüşüme bakmayın, benim gönlüm gençtir" derler. Sanki gönüller hiç yaşlanırmış gibi. Gönüller hep gençtir. İnsan oğlu yaşlandıkça, emelleri, arzuları, hevesleri gençleşir. Dünyaya olan bağlılığı daha da artar. Gittikçe tükenmeye yüz tuttuğunu hissettiği geri kalan az ömründe çok işler yapmaya çalışır. Ah bir de şu biçare bedenin yetenekleri bunlara olanak verse!... Öyle ya, bedenler yükü taşımadıktan sonra, gönüller her şeyi yapmak istese neye yarar.     
       
       
       
       
       
       
       
          Evet, bu güçsüz, altmışına varmış bir ihtiyar delikanlıyım. Hem ihtiyar, hem delikanlı. Delikanlı olmasam hiç bu yaşta, site mite hazırlayayım diye uğraşır durur muyum?    
       
       
       
          Şimdi içinizden gönlü genç olan bazıları da insan altmışında hemen ihtiyar mı olur, diyecektir. Doğrudur, bizim mahalle komşusu tuzcu Ahmet dayı da "siz daha dünkü çocuksunuz" diyor, bizim için. Şu dünyada her şey ne kadar izafi?!...    
       
       
       
           Saygıdeğer Okuyucularım, şimdi latifeyi bir tarafa bırakalım. Sadede gelelim...    
       
       
           Bu güçsüz, 1944 yılı Haziran ayının hemen ilk günü Denizli ilinin Çambaşı köyünde doğmuşum. Bu tipik Anadolu köyünün köye nazır bir yamacındaki, altında hayvan ahırları bulunan, iki katlı, üç odalı, üstü toprak damlı bir köy evinde... Çambaşı, bir orman köyü... Yazın sıcağında, denizden 800 m yükseklikteki Çambaşı köyüne tam bir bahar havası hakimdir. Ailem 1947 yılında Denizli'ye göç etmiş. Çocukluk ve gençlik hayatım Denizli'de geçti. Anılarımın hatırlayabildiğim bir kısmını meraklılar için yazmaya çalışıyorum. Henüz tamamlanmadı. Ama tamamlanan bir kısmını aşağıdaki köprüyü tıklayarak okuyabilirsiniz. Onları ilgi çekici bulacağınızı ümit ediyorum.    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        Anılarım      
          Hayat hikayemi verilen bağlantılı sayfada uzun ve ayrıntılı bir şekilde anlattığım için burada sözü uzatmadan kısa bilgiler vermek istiyorum.    
       
       
       
          İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Denizli'de okudum. 1963 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine girerek Bağ-Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum.     
       
       
       
          Altı ay kadar Denizli Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğünde mühendis olarak çalıştım. Denizli ilinin bütün köylerinde Eğitim ve Yayım faaliyetlerine katıldım. 1969 Kasımında askerliğimi yapmak üzere ayrıldım. Denizli'de kaldığım süre içinde, eğitim yayın faaliyetlerinde yararlanılmak üzere bir fotoğrafhaneyi faaliyete geçirdim.    
       
       
       
       
       
          Askerliğimi, İstanbul Tuzla'daki altı ay süreli Piyade Okulunu müteakip, Tunceli Hozat'taki Jandarma Er Eğitim Alayında piyade asteğmeni olarak tamamladım. Teğmen olarak terhis oldum.    
       
       
       
          Askerlik dönüşü iki yılı aşkın bir zaman, Kastamonu Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğünde, eğitim-yayım faaliyetlerinden sorumlu mühendis olarak görev yaptım. Pek çok köyde yürütülen eğitim faaliyetleri yanında, Müessesede, mükemmel bir slayt arşivi oluşturmaya çalıştım. Bunların çoğunun senaryolarını kendim yazdım, çekimlerini kendim yaptım, filmlerini kendim banyo ettim. Ki o yıllarda renkli filmlerin, özellikle de renkli slayt filmlerinin  banyosunu yaparak slayt hazırlamak tamamen özel uzmanlık gerektiren bir iş idi. Eğitime yönelik her türlü araç ve gereci aktif ve etkin bir hale getirdim. Kastamonu'nun bütün köy ve mezralarının ayrıntılı eğitim envanterlerini çıkardım.    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
          Açılan bir sınavı kazanarak 1973 yılında Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsüne girdim. Araştırmacılığım burada başlar... Dokuz yılı aşkın bir zaman bu araştırma enstitüsünde Sebze ve Yem Bitkileri Hastalıkları Laboratuvarının sorumluluğunu deruhte ettim. Sebze Hastalıklarıyla ilgili çok sayıda araştırma projesi hazırladım ve yürüttüm. Birçok çeviri yaptım ve bilimsel makale yayınladım. Kütüphane ve Laboratuvarı her türlü bilimsel çalışmanın yürütülebileceği bir konuma getirmeye çalıştım.    
       
       
       
       
       
       
       
          Aynı yıllarda, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fitopatoloji Kürsüsünde, Domates ve Biber Bakteriyel Hastalıkları üzerinde, Elazığ, Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan bir doktora çalışması yürüttüm.    
       
       
       
          1982 yılı sonuna doğru Antalya'ya tayinim çıktı. 1983 yılı başından itibaren Antalya Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsünde çalışmaya başladım. Doktora çalışmamı burada tamamlayarak 1984 yılında Ziraat Bilimleri Doktoru oldum. 1987 yılında bu kuruluş, Antalya Narenciye Araştırma Enstitüsü bünyesine alındı. Bu kuruluşlarda yıllarca sebze hastalıkları ve bunların biyolojik mücadelesi üzerinde çeşitli araştırmalar yürüttüm. Aynı şekilde kuruluş kütüphane ve laboratuvarlarını her türlü çağdaş ilmi çalışmaya imkân sağlayacak bir konuma getirmeye çalıştım. Çeşitli makaleler yayınladım. 1992 yılında emekli oldum.     
       
       
       
       
       
       
       
       
          Emekliliğime bir yıl kala 1991 yılında Antalya'da Türkiye'nin ilk özel Bitki Hastalıkları Kliniğini açtım. Bitki Hekimliği, henüz dünyada da yeni yeni gelişmekte olan bir meslek ve hizmet dalı olup klinik çalışmalar henüz emekleme aşamasında bulunmaktadır. Bu sebeple ülkemizde Bitki Hekimliği hizmetleri alanında kullanılan klinik yöntem ve teknikler yönünden birçok eksiklikler var idi. Bu Klinikte, hizmeti kolaylaştıracak, özellikle hastalıkların laboratuvar tanılarını çok hızlandıracak, ilâçların etmenler üzerindeki etkilerini birkaç saat gibi kısa bir zaman dilimi içinde belirlemeye imkân verecek yeni yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaptım. Yeni teknikler geliştirdim.     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
          Bundan daha önemlisi, bu Klinik aracılığıyla, yetiştiricilerimizde ve meslektaşlarımızda bilimsel esaslara dayalı bir hastalık mücadelesi bilincinin oluşmasına, ilâç kullanımının gelişigüzellikten çıkarılmasına, yetiştiricimizin bitkisini yalnız dış görünüşü ile değil, onun anatomi, fizyolojisi ve biyokimyası ile de tanımasına önemli katkılar sağladım. Kısacası bir fitopatolog (bitki hastalıkları uzmanı) olarak yıllarca bu klinikte Türk yetiştiricisinin dertlerine derman olmaya çalıştım.     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
             
             
            Klinikte, hasta karanfiller üzerinde yapılan ön inceleme    
               
               
               
            (Resmi büyütmek için üzerine tıklayın)  
             
           
          Kliniğimiz çok başarılı hizmetleri ile, kısa sürede halkımızın ve meslektaşlarımızın güvenini kazandı. Zaman içinde yalnız Antalya'ya değil, tüm Türkiye'ye hitap eder duruma geldi.     
       
       
       
          1999 yılında, yıllarca Kliniğimizin laboratuvar hizmetlerini bizzat yürütmüş ve bitki hastalıklarının tanı, tedavi ve savaşımında önemli deneyimler kazanmış bulunan genç bir mühendis meslektaşıma Kliniği devrederek ayrıldım.    
       
       
       
          Halen, bazıları mesleki olmak üzere, çeşitli konularda kitap ve makaleler yazmakla, sanal bir bilgi bankası oluşturmakla ve site tasarımları yapmakla meşgul bulunuyorum.    
       
       
         
      Antalya      
      03.08.2004      
                                               
 
     
      Anasayfa