Altın Sözler

DR. İSMAİL ULUKUŞ

Resûlüllah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimizden İnsanlığı Ebedî Mutluğa Götüren Altın Sözler

"Ben Allah’a ve meleklere ve kitaplara ve peygamberlere ve ahiret gününe ve kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ve ölüme, öldükten sonra dirilmeye iman ettim. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın O'nun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim." [Buharî, Müslim, Nesaî]

"Kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmayan mümin değildir." [Tirmizî]

"Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz Abdül Kays kabîlesinden gelenlere, yalnız Allah'a iman etmeyi emrettikten sonra: Bilir misiniz yalnız Allah'a iman etmek nedir? buyurunca, onlar, Allah ve Resûlü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Resûl-i ekrem efendimiz: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah'ın Resûlü olduğuna şehâdet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, ramazan orucunu tutmak, ganimetin beşte birini vermektir, buyurdu.” [Buharî]

"İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak, Kâbe'ye haccetmek, zekat vermek" [Tirmizî]

"İman; kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir" [İhya]

"Şirk üzere ölmeyen her mümine şefaat edeceğim." [Bezzar, Hâkim, Beyhekî]

"Zina etmiş, hırsızlık yapmış, içki içmiş mümin de Cennete girer." [Buharî]