002  Tüm hayırların başı: İman!

 Değerli okuyucularım, bütün hayırların başı "iman"dır. İman, insanın, kendi Yaratan'ı ve onun en büyük dostu olan Rabbine inanıp O'nun öğüt, tavsiye, buyruk ve yasaklarına göre hareket etmeyi kabul etmesinin adıdır.

Bütün kötülüklarin başı da küfür"dür. Küfür, insanın, bu alemi başıboş sanıp onun bir yaratıcısı olduğunu kabul etmeyerek kendi nefsinin heveslerine göre hareket etmesinın adıdır.

Allahu Tealâ'nın en sevdiği şey "iman", en sevmediği şey de küfür'dür.

İnsanın dünya ve ahıret esenliklerinin sebebi iman'dır. Ayetlerde:

"Hiç şüphesiz iman edip salih ameller işleyenleri, imanlarından dolayı Rableri hidayete erdirir." [Yunus, 9]

"Allah'ın âyetlerine iman etmeyenleri, muhakkak ki Allah hidayete erdirmez ..." [Nahl, 104]  buyruldu.

O sebeple, kişi ve toplum olarak, Allahü Tealâ'ya inanıp O'nun iradesine bağlanmadan, yani O'nun öğüt, tavsiye, buyruk ve yasaklarına uymadan, dünya ve ahıret hayatında huzur, sükun, esenlik ve mutluluk beklemek, boş bir kuruntudan ibarettir.

Dünya ve ahıret sıkıntılarının en önemli sebebi, insanın, nefsinin arzu ve isteklerine bağlanması, onları doyurmaya çalışmasıdır. Halbuki insanın ihtiyaçları gibi, heva ve istekleri de sonsuzdur. Bunların peşine takılan sonu olmayan bir yola girer. Telaşı ve sıkıntıları hiç bitmez. Bu aşırı dünya sevgisi, ona Rabbini unutturur. Zamanla onu küfre sürükler. Ayet-i kerimede:

"...onlar, dünya hayatını sevmiş ve onu ahırete tercih etmişlerdir. Allah da kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez." [Nahl, 107]  buyruldu.