003  Doğru bir imana sahip olmalı?

  Dinin kalble ilgili olan görünmeyen kısmına "İman", ibadetlerle ilgili olan görünen kısmına da "İslam" denir. İman, İslam'ın temelidir.  İman olmadan, bir kişi bütün ibadetleri yapsa hiçbir değeri olmaz.

"Kim  imanı  inkar  ederse,  şüphesiz  amelleri  boşa  gider.  O,  ahirette de kaybedenlerdendir."  [Maide, 5]

"Kâfir  olarak  ölenlerin  işleri,  dünyada  da,  ahirette  de  boşa gider."  [Bakara, 217]

O sebeple doğru bir imana sahip olmaya çalışmalıdır. Rasulullah:

"Müşriklere karşı Lâilâhe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu söylediklerinde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Allah'ın hakkı müstesna." [Buhari, Müslim]  buyurdu.

Kudsî hadiste de:

"Lâilâhe illallah, Benim kalemdir. Kaleme giren kişi benim azabımdan emin olur."  buyruldu.

Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi, kişi Lailahe illallah demekle İslam sınırları içine girerse de bu kusurlu bir iman olur. Doğru ve kâmil bir iman için imanın 6 temel şartına kuşku ve tereddüt duymadan inanmalıdır.  Ayet-i kerimelerde:

 "Ey  İnananlar!  Allah'a,  Peygamberine, Peygamberine indirdiği  Kitap'a  ve  daha  önce  indirdiği  Kitap'a inanmakta  sebat gösterin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve  ahiret  gününü  inkar  ederse,  şüphesiz  derin  bir  sapıklığa sapmıştır." [Nisa, 136]

 "Şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüye (kader'e) göre yaratmışızdır." [Kamer, 49]  buyruldu