005  Bid'atlerden uzak durmalı

  İslam dininde olmayıp inanç, ibadet ve adetlerde sonradan ortaya çıkan davranışlara "bid'at" denir. Her bid'at bir sünneti ortadan kaldırır. Bid'atler yayılınca dinin aslı unutulur, sonradan uydurulmuş şeyler dinmiş gibi yaşanmaya başlar. Hadis-i Şeriflerde:

"Şüphesiz, sözün en hayırlısı, Allah’ın kitabıdır. Siret ve ahlâkın en hayırlısı Muhammed (a.s.)’ın siret ve ahlâkıdır. Dini işlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkanıdır. İbadette, sonradan ihdas edilen her şey, bid’attır ve bid’at de ateştir."

"Din adına uydurulan her şey bid’attir, her bid’at sapıklıktır; her sapıklık da Cehenneme götürür." [Buhari, Müs-lim, İbni Mace, Nesai]

 "Bir bid’at ehlinin namazı, orucu, haccı, umresi, cihadı, tevbesi, farzı, nafilesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz, hamurdan (yağdan) kıl çıkar gibi, dinden çıkması kolay olur." [İbni Mace]

buyruldu. Doğruyu bilip gücü yettiği halde insanlara bildirmeyen-ler hakkında da Rasulullah Efendimiz çok ağır konuşmuştur.

"Bid’atler yayılıp, sonra gelenler öncekilere lanet ettiği zaman, doğruyu bilenler herkese söylesin! Eğer söylemeyip gizlerse, Allahü teâlânın indirdiği Kur’an-ı kerimi gizlemiş olur." [İbni Asakir]

 "Ortalık karışır, yalanlar yayılır, adetler ibâdetlere karıştırılır ve Eshabıma dil uzatılırsa, doğruyu bilen herkese bildirsin! Doğruyu bilip de gücü yettiği hâlde bildirmezse, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üzerine olsun!" [Deylemî]

"Bid’at sahibine hürmet eden, İslamiyet’i yıkmaya yardım etmiş olur." [Taberani] buyruldu.