007  İmanımızı zayıflatan ve güçlendiren şeyler

 Değerli okuyucularım, hiç kuşku yok ki, bir insanın imanına zarar veren en önemli şey, kalbin, "nefsin heveslerine bağlanarak Rabbini unutması"dır. Yani, kişinin, Allah'ın yasakladığı işlere, haram ve mekruhlara dalmasıdır.

Kalbde imanın yeşerip gelişmesine sebep olan şey ise "Allah'ı çok hatırlamak"tır. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz:

 "Kur'an ve zikir, tıpkı suyun otu büyütmesi gibi, kalbde imanı büyütür." [Ramuz el-Ehadis]

 "Her şeyin  bir  cilası  vardır;  kalbin  cilası  da  Allahü  Tealâ'yı anmaktır." [Beyheki] buyurdu.

 Abdullah ibni Abbas (r.a.)'ın anlattığına göre:

 "Allah  Elçisinin  zamanında,  farz  namazlar  bittikten  sonra yüksek sesle zikir yapılırdı!" [Buhari]

 Zikirle ilgili olarak Rasulullah Efendimiz:

 “En büyük günah, Allah’ı unutmaktır.”

 “Kul, kendini Allah’ın azabından kurtarmada, zikrullahtan daha etkili bir amel işlememiştir. [Tirmizî, İbni Mâce]

 “Size mecnun deninceye kadar Allah’ı çok anın!” [Hakim]

 “Gece ibadet edemeyen, malını hayra sarf edemeyen kimse, Allahü teâlâyı çok ansın!” [Bezzar]

 "Allah’ı zikreden ile etmeyenin misâli, diri ile ölünün misâli gibidir." [Buhari] buyurdu.