008  Namaz ve iman

 Değerli okuyucularım,

"İman, iş ve söz" başlıklı yazımdan hatırlayacağınız gibi, ehl-i sünnet itikadına göre ameller imandan bir parça değildir. Yani bir kişi günah işlemekle veya ibadetlelerini yapmamakla dinden çıkmaz. Dinden çıkmak demek, kişinin imanını yitirmesi demektir. Ama namaz konusunda İslam bilginleri arasında tam bir  mutaba-kat sağlanamamıştır. Çünki Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz iman ve namaz ile ilgili olarak buyurdu ki:

"Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur." [Beyheki]

"Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." [Taberani]

"Her şeyin bir özü vardır İmanın özü de namazdır." [Beyheki]

"Küfrü imandan ayıran şey, namazı terk etmektir." [Tirmizi]

"Namazı kasten terk eden kimse kâfir olur." [Taberani]

"Bizimle kâfirlik arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur." [Nesai]

"İman, namaz demektir. Namazı itina ile, vaktine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan, mümindir." [İbni Neccar]

O sebeple namazı kesinlikle hafife almamalı, namazlarını aksatmadan, dört başı mamur biçimde kılmaya çalışmalıdır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:

 "Beş vakit namazı doğru kılana, her gün için bin şehit sevabı verilir." [Tergib-i Hadimi]  buyurdu.