009  İman göstergesi olan bazı davranışlar

 Değerli okuyucularım, Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz namazda olduğu gibi diğer bazı  konularda da, bazı durumların iman göstergesi olduğunu bildirmiştir. Bunlara çok önem vermeli, günlük hayatımızda bu halleri yaşamaya çalışmalıdır.

 Mesela, abdestli bulunmaya ve beş vakit namazı camide kılmaya çalışmalıdır:

"Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez; çünkü abdest, imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı, bedenin günahlardan temizleyicisidir"

"Abdestli yatıp da ölen şehiddir."  [Deylemi]

"Camiye devam edenin imanına şehadet ediniz."  [Tirmizi]

Diğer yandan ibadetlerin zorluklarına, başa gelen sıkıntı, bela ve musibetlere, eşimizin, arkadaşlarımızın, komşularımızın verdiği rahatsızlıklara sabretmek, ve başta iman olmak üzere Rabbimizin bizlere bahş ettiği hadsiz hesapsız nimetlere şükretmek de önemli bir iman göstergesidir. Hadis-i şeriflerde:

"Şu üç şey iman alametidir: Belâya sabır, nimete şükür, kazaya rıza." [İhya]

"İmanın yarısı sabır, diğer yarısı ise şükürdür." [Beyhekî]

"Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." [Deylemî]

"Oruç sabrın, sabır da, imanın yarısıdır." [Ebû Nuaym]

"İmanı en üstün olan; sabırlı, cömert ve hoşgörülü olandır." [Deylemi] buyruldu.