011  Besmele ile işe başlayanın

"Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü Tealâ da razı olur." [Deylemi]

"Besmele ile işe başlayanın günahları af olur." [İ. Rafii]

"Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır." [Tergibussalat]

"Besmele yazılı bir kâğıdı, çiğnenmesin diye hürmetle yerden kaldıran, sıddıklardan yazılır. Ana babası kâfir de olsa, azapları hafifler." [İ. Süyutî]

"Hoca çocuğa Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü tealâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır." [S. Ebediyye]

"Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü Tealâ Cehennemden çıkarır." [Tergibussalat]

"Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur." [Tergibussalat]

"Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, 'Bu eve girmeme imkan yok' der, dönüp gider." [Tibyan]

"Sıkıntıya düşen, Bismillahirrahmanirrahim ve lâhavle ve lâkuvvete illa billahil aliyyil azim derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur." [Deylemî]

"Besmele ile yenen yemek bereketli olur." [İbni Mace]

"Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur." [Taberani]

"Yemeğe başlarken, Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi desin!" [Ebû Dâvud, Tirmizî, Hâkim]