014  Rasulullah'a salavat getirmek

  Değerli okuyucularım, insanın beşinci mânâ boyutunda, bizlere ulaşan ve bizlerin olgun insanlar haline gelmemizi sağlayan ilahi feyzler ve ilahi rahmetin en önemli vasıtası, kuşkusuz, Rasulullah (s.a.v.) Efendimizdir. Allahü Tealâ, onun için:

“Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik!”  [Enbiya, 107]  buyurdu.

O, ümmetine çok düşkün ve onlara karşı çok merhametlidir. Onun bu durumu Kur'anda;

“Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir, üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.” [Tevbe, 128]

ifadeleriyle anlatılıyor.

O sebeple o rahmet nuru Peygamberi, rahmet ve dua ile anmak, hepimiz için en önemli görevlerden biridir, bir vefa ve minnet borcudur. Allahü Tealâ;

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler.  Ey iman edenler! Siz de onun için salat ve selam edin." [Ahzab, 56]  buyurdu.

Hadis-i şeriflerde de:

"Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur." [Taberani]

"Bana bir salât getirene, Allah ve melekleri yetmiş salât getirir." [İ. Ahmed]