015  Kıyamette Rasulullah'a en yakın olan

"Kıyamette bana en yakın olan, en çok salevat getirendir."  [Tirmizi]

"Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı affolur." [Şir’a]

"Kim, kitabına ismimi yazdıktan sonra, bana salat ve selam da yazarsa, ismim o kitapta kaldığı müddetçe, melaike, o kimse için istiğfar eder." [Taberani]

"Yanında anıldığım halde bana salevat getirmeyenin burnu sürtülsün!" [Tirmizi] 

"Bir kimse, bana salevat getirdiği sürece, melekler de, onun için istiğfar eder. Artık isteyen az, isteyen çok salevat getirsin." [İ.Ahmed]  buyruldu.

Çeşitli salavat duaları vardır. En kısa olanlarından ikisi şöyledir:

"Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed" 

(Allah'ım, efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun ailesine rahmet, mağfiret ve ihsan eyle!)

"Cezallahü annâ Muhammeden mâ hüve ehlühü"

(Allahü Tealâ, Hz. Muhammed'i bizim adımıza mükafatlandırsın ki, O zaten buna ehildir.)

İkinci salavat için, kim bu salavatı bir kere okursa, yetmiş meleğin bin sabahta ona sevap yazmaktan yorulacakları rivayet edilmiştir.