016  Rabbimizin buyrukları

Rabbimizin iman esaslarıyla ilgili buyrukları şunlardır:

 1. Allah'ın varlığına ve birliğine inanılacaktır.
 2. Meleklerine inanılacaktır.
 3. İndirdiği kitaplara inanılacaktır.
 4. Pergamberlerine inanılacaktır.
 5. Ahiret gününe inanılacaktır.
 6. Kadere, yani bütün hayır ve şerlerin Allahü Tealâ’nın yaratmasıyla olduğuna inanılacaktır.

***

Rabbimizin ibadet esaslarıyla ilgili buyrukları şunlardır:

 1. Kelime-i şahadet getirilerek kalbimizdeki iman herkese duyurulacaktır.
 2. Günde beş kere, belli vakitlerde namaz kılınacaktır.
 3. Ramazan ayında her gün oruç tutulacaktır.
 4. Zekâta tabi, zekât nisabı kadar malımız varsa, bunların zekâtı verilecektir.
 5. Gücü yeten, ömründe bir kere hac edecektir.

***

Rabbimizin güzel ahlâkı tesis için vazettiği buyrukları şunlardır:

 1. Allahü Tealâ bir bilinip O, hiç unutulmayacaktır.
 2. Helâlinden yenilip içilecektir.
 3. Rızkın Allah'tan olduğuna inanılacaktır.
 4. Helâlinden temiz giyinilecektir.
 5. Hakka tevekkül edilecektir.
 6. Kanaat edilecektir.
 7. Nimete şükredilecektir.
 8. Kazaya rıza gösterilecektir.
 9. Belâlara sabredilecektir.
 10. Günahlara tevbe edilecektir.
 11. İhlâsla (yalnız Allah rızası için) ibadet edilecektir.
 12. Şeytan, düşman bilinecektir.
 13. Kur'an hüccet tutulup hükmüne razı olunacaktır.
 14. Ölüm hak bilinip ona hazırlanılacaktır.
 15. Allah'ın sevdiğini sevip sevmediğinden kaçılacaktır.
 16. Anaya babaya iyilik edilecektir.
 17. İyilik emredilip kötülük yasaklanacaktır.
 18. Akraba, ziyaret edilecektir.
 19. Emanete hıyanet edilmeyecektir.
 20. Takva üzere olunacaktır. (Takva, Allah korkusuyla yasaklanan işlerden uzak durmak demektir)
 21. Allah'a ve Resulüne itaat edilecektir.
 22. Devlet başkanına itaat edilip kanunlara uyulacaktır.
 23. Aleme, ibret nazarı ile bakılacaktır.
 24. Allah'ın varlığı (yarattıkları), tefekkür edilecektir.
 25. Dil, haram ve fuhuş sözden korunacaktır.
 26. Kalb, masivadan arıtılacaktır.
 27. Hiç kimse, maskaralığa alınmayacaktır.
 28. Harama bakılmayacaktır.
 29. Sözüne sadık olunacaktır.
 30. Kulak, münkerat dinlemekten korunacaktır.
 31. İlim (ahkâm-i şer'iye), öğrenilecektir.
 32. Ölçü ve tartı aletleri, hak üzere kullanılacaktır.
 33. Müslüman fakirlere zekât verilip yardım edilecektir.
 34. Nefsinin hevasına tabi olunmayacaktır.
 35. Aç olan, doyurulacaktır.
 36. Rızık için çalışılacaktır.
 37. Nefis, günahlardan temizlenecektir.
 38. Tevazu ehli olunacaktır.
 39. Baliğ olmamış yetimin malı, korunacaktır.