017  Büyük günahlar

Aşağıdaki işler, Rabbimizce yasaklanmış, yapılması haram kılın-mış işlerdir.  Bunlar, değişik kaynaklarda büyük günahların en ağırları olarak bildirilmiştir. Bunlardan uzak durulmalı, işlenirse hemen tevbe ve istiğfar edilmeli, varsa kefareti verilmeli, kul hakkı söz konusu ise hak sahibine ödenerek helâllaşılmalı ve bir daha kesinlikle yapılmamalıdır.

 1. Allah'a ortak koşulmayacaktır.
 2. Haksız yere adam öldürülmeyecektir. (intihar aynı)
 3. Zina edilmeyecektir. (Nikahsiz cinsel ilişkide bulu-nulmayacaktır.)
 4. Anaya babaya karşı gelinmeyecektir.
 5. Allah için savaşta, düşmandan kaçılmayacaktır.
 6. Namuslu kadına zina suçlamasında bulunulma-yacaktır.
 7. Yalancı şahitlik yapılmayacaktır.
 8. Yalan yere yemin edilmeyecektir.
 9. Haksız yere yetim malı yenilmeyecektir.
 10. Sihir yapılmayacaktır.
 11. Faiz ile para alınıp verilmeyecektir.
 12. Hırsızlık yapılmayacaktır.
 13. Alkollü içki içilmeyecektir.
 14. Livata (anal seks ve eşcinsellik) yapılmayacaktır.
 15. Küçük günahta ısrar edilmeyecektir.
 16. Allah'ın azabından emin olunmayacaktır.
 17. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyecektir.
 18. Kabe'nin Hareminde günah işlenmeyecektir.
 19. Söylemediği söz, Resûlullah'a isnat edilmeyecektir.

Ayet- i kerimede: "Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz." [Nisa, 31] buyruldu.