020  Haram kazanç yolları

  Değerli okuyucularım, yiyecek ve içeceklerin bir kısmının kendileri haramdır. Kan, leş, domuz eti, alkollü içkiler gibi. Diğer bir kısmı da kendileri helâl olduğu halde, "haram kazanç yolları"ndan elde edilmeleri sebebiyle haram olur.

Haram kazanç yolları şunlardır:

1. Hileli ve zekatı verilmemiş ticaret kazançları
2. Hileli çalışma ile elde edilmiş ücret gelirleri
3. Hırsızlık, yani sahibinden habersiz alınmış mal ve paralar
4. Gasp, yani sahibinden zor kullanılarak alınmış mal ve paralar
5. Dolandırıcılık, yani sahibi aldatılarak, kandırılarak alınmış mal ve paralar
6. Kumar, piyango ve bahislerden elde edilen kazançlar
7. Faiz gelirleri
8. Alkollü içki, uyuşturucu ve benzerlerinin ticaretinden elde edilen kazançlar.

Bir ilke olarak şu söylenebilir: Kendimize yapılmasından razı olmayacağımız bir şeyi başkalarına yaparak elde edilen kazançlar bizim için uygun değildir. İnsanların dinlerine, mallarına, canlarına, akıllarına ve nesillerine zarar vererek elde edilen kazançlar helâl olmaz.

İnsanlara zarar vererek para ve mal kazanmaya çalışmamalıdır. İslam'da karşılıklı rıza esastır. Helâl kazancına, haram karıştırmamalıdır. Geçimini helâl yollardan sağlamaya çalışmalıdır. Helal ve haram konusunda duyarlı olmalı, bunların ayrıntılarını fıkıh kitaplarından öğrenmelidir. Hadis-i şerifte:

Kendisi için sevdiğini, kardeşi için sevmeyen mümin değildir. [Buhari]  buyruldu.