022  Rızkı artıran ve azaltan şeyler

 Değerli okuyucularım, yaşanan olayların maddi sebepleri olduğu gibi manevi sebepleri de vardır. Maddi sebepler bilimsel yöntemlerle tespit edilebildiği halde, manevi sebepler ancak Rabbimizin ve O'nun pek değerli elçisinin bildirmesiyle anlaşılır. Rızk Allah'tandır. Rızkı takdir edip belirleyen Allahü Tealâ'dır

"Hiç kimse, nasibinden fazla rızka kavuşamaz. Rızkına kavu-şup yemedikçe de ölmez. İstemese de rızkı kendisine verilir." [Hâkim]

 "En güzel rızk, helale, harama dikkat edilerek kazanılandır."  [Nesaî]

Rızkı artıran en önemli sebep Allahü Tealâ'nın buyruğuna uygun yaşamaktır. Bunun aksi davranışlar da rızkı azaltır.

 "Eceliniz sizi nasıl takip ederse, rızkınız da öylece takip eder. Rızık için sıkıntı çekerseniz, Allahü teâlânın emrine uygun hareket edin."  [Taberânî]

 "Allahü teâlâ, müminin rızkını ummadığı yerden verir." [İbni Hibban]

 "Çok sadaka verenin rızkı bollaşır ve duası kabul olur." [İbni Mâce]

 "Sıla-i rahim edenin rızkı bollaşır." [Buharî]

 "Günah işlemek, rızıktan mahrum kalmaya sebep olur." [İbni Mâce]

 "Yalan söylemek rızkı azaltır." [İsfehanî]

 "Zina, fakirliğe yol açar." [Beyhekî]