023  Yemek âdâbı: Besmele ile başlamalı

# Bir mümin, rızkı Allah'tan bilmelidir.

"Allahü Tealâ'nın rızıklandırmadığı bir canlı yoktur." [Hûd, 6]

"Rabbin, rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır." [İsrâ, 30]

 

# Helâl lokma yemeğe çalışmalıdır.

"Helâl ve temiz olanını yiyin." [Bekara, 168]

"İbâdet on kısımdır, dokuzu helâli talep etmektir." [Beyheki]

 

# Yemekten önce ve sonra elleri yıkamalıdır.

"Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonraki yıkamalardadır!" [Tirmizi]

 

# Yemeğe Besmele ile başlamalıdır.

"Sizden kim bir şey yerse "Bismillah" (Allah'ın adıyla) desin. Başında söylemeyi unutursa, hatırladığında "öncesi ve sonrası için Bismillah" desin." [Ebu Davud]

 

# Yemeği sağ el ile ve kendi önünden yemelidir.

"Ömer İbnu Ebi Seleme r.a. anlatıyor: Çocuktum. Yemekte elim, tabağın her tarafında dolaşıyordu. Resûlullah a.s. bana ikazda bulundu: "Evlat! Allah'ın ismini an, sağınla ye, önünden ye!" Bundan sonra hep böyle yaptım." [Buhari]