024  Yemek âdâbı: Allah'a hamd ile bitirmeli

 

# Tabakta hiç artık bırakmamalıdır. İsraf haramdır.

"Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken isra-fa ve tekebbüre kaçmayınız." [Buhari]

 

# Mideyi tıka basa doldurmamalıdır.

"İnsanoğlu, midesinden daha kötü ve bozuk bir kap doldurmamıştır. İnsana yemek için birkaç lokma yetişir. Eğer bunu yapamıyorsa, midesinin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini hava ile doldurmalıdır." [Tirmizi]

 

# Yemekten sonra "Elhamdulillah" diyerek Allah'a hamd etmelidir.

"Allah, kulunun yemek yiyip de bundan dolayı kendisine hamd etmesinden ve su içip de bundan dolayı kendisine hamd etmesinden elbet hoşnut olur." [Müslim, Tirmizî ve Nesaî]

Yemek toplu olarak yeniliyorsa yemekten sonra Rasulullahın bildirdiği "yemek duaları"ndan birisini okumak uygun olur. Hadis-i şeriflerde:

"Yemekten sonra, "El-hamdülillahillezi etamena hazettaame ve rezekana min gayrı havlin minna ve la kuvveh" duasını okuyanın günahları affolur." [Ebu Davud]

"Peygamber efendimiz yemekten sonra El-hamdü-lillahillezi etamena ve sakana ve cealena müslimin duasını okurdu" [Tirmizi]  buyruldu.