025  Dua âdâbı

  Dua adabıyla ile ilgili olarak Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu ki:

"Dua ederken ellerinizi göğe doğru açın, aşağı doğru çevirmeyin, bitirince yüzünüze sürün!" [Ebû Davûd]

"Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken önce Allahü tealâya layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salevat getir, sonra dua et!" [Tirmizî]

"Duanızın kabul olması için helâl lokma yiyiniz! Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur?" [Şir’a]

"Allahü teâlâya yakararak edilen dua makbuldür." [Ebu Ya’la]

"Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur." [Buharî]

"Bir cemaatten bir kısmı dua eder, ötekiler de amin derse o duayı, Allah kabul eder." [Hâkim]

"Her gece seher vakti, Allahü tealâ buyurur ki: İstiğfar eden yok mu, affedeyim. İsteyen yok mu, vereyim, duasını kabul edeyim." [Müslim]

"Kur’an ve ezan okunurken, düşman ordusuyla karşılaşınca, yağmur yağarken, zulme uğrayınca dualar kabul olur." [Taberanî]

"İsm-i a’zamla edilen dua makbuldür." [İbni Mâce]

"En efdal dua, Arefe günü yapılandır." [Beyhekî]