032  İçinde kul hakkı olan günahlar

  Değerli okuyucularım, içinde kul hakkı olan günahlar daha da önemlidir. Çünkü bu günahlar, kendisine karşı günah işlenen kişi affetmedikçe affa uğramaz. Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:

"Gıybet zinadan da büyük günahtır. Zinadan tevbe edeni Allahü tealâ affeder. Gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe, affolmaz." [Taberânî]

"Cehennemden en son çıkan, gıybetten tevbe edendir. Cehenneme ilk giren, gıybetten tevbe etmeden ölendir." [R. Nasıhin]

Günahlar birçok sıkıntıların sebebi olduğu gibi tevbe ve istiğfar da birçok iyiliklerin sebebidir. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Rızka kavuşan çok hamd etsin! Rızkı azalırsa istiğfar etsin!" [Hatib]

"Rızka kavuşan, çok Elhamdülillah desin. Rızkı azalan, çok istiğfar etsin. Üzülüp sıkılan, La havle ve la kuvvete illâ billâh desin." [Beyhekî, Hatib]

"Her namazdan sonra, üç kere, (Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) okuyanın, bütün günahları affolur." [İbni Sünnî]

"Her namazdan sonra yetmiş istiğfar okuyanın, işlediği günahlar affolur ve Cennetteki köşklerini görmeden dünyadan gitmez." [Deylemî]

"Sevbân (r.a.) şöyle dedi: Resûlullah (s.a.v.) selam verip namazdan çıkınca üç defa istiğfar eder ve (Allahümme ente'sselam ve minke's-selam tebârekte ya ze'l-celali ve'l-ikram) derdi." [Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesaî, İbni Mâce]