034  Selâm, kelâmdan öncedir

  "Selâm", dua ve dileklerin en güzellerinden biridir. Prensip olarak büyükler küçüklere, binek üzerindekiler yayalara, yürüyenler duranlara, ayakta olanlar oturanlara, yeni gelenler bir toplulukta hazır bulunanlara selâm verir. Telefon, mektup, e-posta, e-sohbet ve benzerleri gibi çeşitli iletişim vasıtalarıyla yapılan konuşma ve görüşmelerimizde de sözlerimize selâmla başlamaya ve yine selâmla bitirmeye çalışmalıyız.

Bir kişiye veya bir topluluğa vardığımız zaman söze selâm vererek başlamalıdır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdu ki:

"Selâm, kelâmdan öncedir." [Tirmizi]

Hatta selâm vermeden söze başlayan birine cevap bile vermemelidir. Rasulullah (s.a.v.):

"Selâm vermeden söze başlamayın. Selâm vermeden konuşana cevap vermeyin." [Hakim]

"Selâm, sualden öncedir. Selâm vermeden sual sorana, cevap vermeyin." [İ. Neccar] buyurdu.

Herhangi bir kişi ile karşılaştığımız zaman önce biz selâm vermeye çalışmalıyız. Hadis-i şeriflerde:

"Önce selâm veren, kibirden uzak olur." [Beyheki]

"Önce selâm veren, Allah’a ve Resulüne daha yakındır." [Ebu Davud]

"Mümin, önce selâm vermek için atılır; münafık ise önce kendisine selâm verilmesini bekler." [Dare Kutni]

buyruldu.