036  Kibirden uzak olmalı

  Değerli okuyucularım, kibir, insanı, bütün hayırlardan mahrum bırakan kalbin en kötü hastalıklarından biridir.

"Kibir, hakka razı olmamak, hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmektir." [Müslim]

"En kötü kimse, katı kalbli ve kibirli olandır." [İ. Ahmed]

"Kibirden sakın! Kibir şeytanı, hazret-i Âdem’e doğru secdeden alıkoydu." [İ. Asakir]

"Büyüklenip, kibirli yürüyen kimse, ölünce Allah’ı gazaplı bulur." [Buharî]

"Cehennemlikler katı kalbli, cimri ve kibirli kimselerdir." [Buharî]

"Kibirden de uzak olduğu halde ölen Cennete girer." [Tirmizî]

"Allahü teâlâ, kibirlileri sevmez." [Deylemî]

"Kalbinde zerre kadar kibir olan Cennete giremez." [Taberânî]

"İnsanların en kötüsü, katı kalbli ve kibirli olandır, en iyisi de, iyi olduğu halde, kıymeti bilinmeyen, zaif, kendisine değer verilmeyendir; O, (şu şöyle olacak) diye yemin etse, Allahü teâlâ onu yalancı çıkarmaz." [İ. Ahmed]

"İlim ve sekîne sahibi olunuz. Öğrenirken ve öğretirken yumuşak söyleyiniz. İlim ile kibirlenmeyiniz." [Berîka]

"Allahü teâlâ şu üç kimseye buğzeder: 1-Başa kakana, 2-Kibirlenene, 3-Çok yemin eden esnafa."  [Hâkim]