037  Dargınlık, müminin felaketidir

  Değerli okuyucularım, mürmin din kardeşine dargın olmamalıdır.

"Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla dargın durması helâl değildir." [Ahmed]

"Barışa yanaşmayan, inatçı, dargın kimseyi, Allahü teâlâ sevmez." [Buharî]

"Bir müminin din kardeşiyle üç günden çok dargın durması caiz değildir. Üç gün geçtikten sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur." [Ebû Davûd]

 "İki kişi, birbirine dargın olarak ölürse, Cehennemi görmeden Cennete giremez. Cennete girseler de birbiriyle karşılaşamaz-lar." [İbni Hibban]

 "Din kardeşiyle bir yıl dargın duran, onu öldürmüş gibi günaha girer." [Beyhekî]

"Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir." [Ebu Nuaym]

"Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Bir müslümanın diğer kardeşine darılarak 3 günden çok uzaklaşması helâl değildir." [Buharî]

"İnsanların amelleri, pazartesi ve perşembe günleri Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, kendisine şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan iki kişi istifade edemez. Cenab-ı Hak: O iki kişi barışıncaya kadar amellerini getirmeyin, buyurur."  [İ. Malik]