039  Allah indinde en kıymetli söz

"Allah indinde en kıymetli söz, Sübhanallahi ve bihamdihi'dir." [Müslim]

"Allah'ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah'ın en çok hoşlandığı söz, (sübhanallahi ve bihamdihi) demektir. [Müslim]

"Bir Müslüman, Sübhanallahi ve bihamdihi ve estağfirullah ve etübü ileyh, derse, bu söz arşa asılır ve o kimse Allah’a kavuşuncaya kadar sahibinin işlediği hiçbir günah onu silmez ve o, söylediği gibi mühürlü olarak kalır." [Taberânî]

"Gece ibadet etmek kendine güç gelen veya malını hayra sarf etmekte cimrilik eden yahut düşmanla savaşmaktan korkan, çokça Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Çünkü bu, Allah yolunda infak edeceği, bir altın dağdan daha kıymetlidir." [Taberânî]

"Dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle: Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahilazim" [Buharî, Müslim, Tirmizî]

"Sübhanallahilazim ve bihamdihi diyen için, buna karşılık cennette bir hurma ağacı dikilir!" [Tirmizî, İbn Mace, Suyuti]

"Günde yüz defa Sübhanallahi ve bihamdihi diyenin günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir." [Buharî, Müslim]

"Kim sabah akşam yüz defa (sübhanallahi ve bihamdihi) derse, onun söylediklerinin bir mislini veya daha fazlasını söyleyen kimse dışında hiçbir şahıs, kıyamet gününde onun söylediğinden daha faziletli bir zikirle gelemez." [Müslim, Ebû Davûd, Tirmizî]