040  Şehid olarak ölmek için

  Değerli okuyucularım, şehidlik çok önemli bir mertebedir. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz:

"Şehid kabir azabından emindir." [İbni Mace, Beyheki]

"Şehid, ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, kıyametin dehşeti, hesap, mizan, sırat onu rahatsız etmez, doğruca Cennete gider." [Beyheki] buyurdu.

Şehid olarak ölmek için dua edelim. Hadis-i şeriflerde:

"Allahü Tealâ'dan, ihlâsla şehidlik isteyen, yatağında ölse de şehid olur." [Müslim]

"Şehidlerin çoğu yatakta ölür. Savaştakilerin niyetini ancak Allah bilir." [İ. Ahmed] buyruldu.

Bizi şehidliğe götürecek sebeplere yapışalım. Rasulullah:

"Günde 25 defa “Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’del-mevt” okuyan şehid olarak ölür." [Redd-ül muhtar]

"Abdestten sonra Kadir Suresi'ni bir defa okuyan sıddıklardan, iki defa okuyan şehitlerden yazılır. Üç defa okuyan, peygamberlerle haşrolur." [Deylemî] buyurdu.

Diğer hadis-i şeriflerde:

"İlim öğrenirken ölen şehiddir." [Hatib]

"Malını ve canını korurken öldürülen, şehit olur." [Buharî, Müslim]