041  Dini yayarken ölen şehid

"Dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölen şehiddir." [İbni Asakir]

"Allahü Tealâ'nın kendisine mağfiret etmesi ümidi ile, benden kırk hadis yazana, Allahü Tealâ rahmet edip şehid mertebesi verir." [İbni Cevzi]

"Ümmetimin arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime sarılana yüz şehid sevabı vardır." [Hakim]

"Terkedilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana, yüz şehid sevabı vardır." [Hakim] buyruldu.

O sebeple küçücük  bir ayet veya hadis dahi öğrensek, bunu, ana-babamız, eşimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere herkesle paylaşalım.

Şehid olarak ölmeye sebep olan şeylerden birisi de dünya sevgisini kalbinden çıkarmaktır.

"Dünyayı terk etmek, sabırdan daha acıdır. Fisebilillah kılıç vurmaktan da zordur. Dünyayı terk edene, Allahü Tealâ şehid sevabı verir." [Ebu Nasr, Deylemi]

Ayrıca Rasulullah Efendimiz, kişinin şehid olarak ölmesine vesile olan diğer bazı durumları da şöyle bildirmiştir:

"Her gece, Yasin okumaya devam eden kimse, şehid olarak ölür." [Taberani]

"Abdestli ölen şehidtir" [Deylemi]

"Beş vakit namazı doğru kılana, her gün için bin şehid sevabı verilir." [Tergib-i Hadimi]