042  Sevgi ve düşmanlıklarımız kim için?

  Değerli okuyucularım, bir mümin, hiç kimseye kendi nefsi için düşmanca duygular beslemez. Onun nefreti de sevgisi de daima Allah içindir. Allah için sevmeye Hubb-i fillah, Allah için düşmanlık etmeye de Buğd-i fillah denir. Ve bu, imanın en önemli göstergelerinden birisidir. Hadıs-i şeriflerde buyruldu ki:

"İmanın en sağlam temeli ve en kuvvetli alâmeti, hubb-i fillah, buğd-i fillahtır." [Ebû Davûd]

"Din, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir." [Ebu Nuaym, Hâkim]

"Allah için seven, Allah için düşmanlık edenin imanı kâmildir." [Ebû Dâvud, Tirmizî]

"İmanın temeli, Müslümanları yani Allah’ın dostlarını sevmek ve kâfirleri yani Allah’ın düşmanlarını, din düşmanlarını sevmemektir." [İ. Ahmed]

"İmanın efdali Allah için sevmek, Allah için buğzetmek, diliyle de Allah'ı anmak, kendisine hoş geleni, başkasına da hoş görmek, istemediği bir şeyi başkası için de istememek, hayır konuşmak veya susmaktır." [Taberânî]

"Üç şey imanın tadını artırır: Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, kendisini sevmeyen Müslümanı Allah rızası için sevmek ve Allah'ın düşmanlarını sevmemek." [Taberânî]

"Üç şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını duyar. Bunlar, bir kimseye Allah ve Resûlü, her şeyden daha sevgili olmak, sevdiğini yalnız Allah için sevmek, Allah küfürden kurtardıktan sonra, tekrar küfre düşmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmaktır." [Buharî, Müslim]