043  Allah'ın rahmetinden uzak olmayalım

  Değerli okuyucularım, kuşkusuz, insanın, değerini bilemediği, o sebeple de bol keseden harcadığı en önemli şeylerden biri de zamandır. Halbuki ömrümüzün her saniyesi bizler için paha biçilmez bir hazinedir. Bu saniyeleleri boş ve gereksiz iş ve söz-lerle harcamak, ne büyük bir sorumsuzluktur.

Islam literatüründe, kişinin, dünyasına da ahıretine de fayda sağ-lamayan, boş ve lüzumsuz işlere Malayani denir. Aklı başında bir mümin elbette zamanını malayani işlerle tüketmez. Kendisine bir emanet olarak verilmiş yıllarla sınırlı ömrünü, ya dünyasına fayda sağlayacak, ya da ebedi ahıret hayatını ihya edecak bir etkinlik ile geçirir. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz:

"Boş ve faydasız işleri terk etmek müslümanın güzel ahlakındandır." [Tirmizî] buyurdu.

Kişinin ömrünü heyecanlı oluyor diye oyun ve eğlence kabilinden boş ve lüzumsuz işlerle tüketmesi, onun Allah'ın rahmetinden uzak olduğunun en önemli belirtisidir. Hadis-i şeriflerde:

"Bir kimsenin boş şeylerle vakit geçirmesi, Allahü teâlânın onu sevmediğinin alametidir." [Mektubat-ı Rabbani]

"Oyunla meşgul olan el ve kalblere, boş ve batıl sözlere yazıklar olsun!" [Beyhekî]

"Kıyamet günü günahı ençok olan malayani konuşandır" [Ebu Nasr]

"Satranç, tavla ve benzeri haram olan oyunları oynayanlara rastladığınız zaman, selam vermeyin! Selamlarını da almayın!" [Deylemî] buyruldu.

Hele adrenalin tutkusuyla kişinin hayatını tehlikeli etkinlikler içine atması, vücut emanetine büyük bir ihanet olmaz mi?