044  Küçük şirk:  Riya ve gösteriş

  Değerli okuyucularım, imanımızla yakından ilgili davranışlarımızdan biri de riya ve gösteriştir. Riya, insanın içi ile dışının bir olmaması, işlerini, Allah'ın rızasını bir yana iterek, başkalarına hoş görünmek ve çevresindeki insanları memnun etmek için yapması demektir. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz riyayı, günahların en büyüğü olan şirk ile bir tutmuştur.

"Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir, buyu-runca Eshab-ı Kiram dediler ki: Ya Resûlallah, küçük şirk nedir? Riyadır. Yani başkalarına gösteriş için ibadet yapmaktır. Allahu Teala, kıyamet günü herkesin amelinin karşılığını verirken, insanlara gösteriş için ibadet yapanlara şöyle der: Dünyada kendileri için gösteriş yaptığınız kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında size verecekleri bir şey bulabiliyor musunuz?" [Ahmed b. Hanbel, Müsned]

Ayrıca Rasulullah (s.a.v.);

"Din işlerine, insanların sizi övmeleri arzusunu karıştırmaktan sakının. Sonra amelleriniz boşa gider." [Deylemî]

"Şu üç kimsenin imanı kemâle ermiştir: 1-Hiç kimsenin kınamasından korkmadan Allah yolunda yürüyen, 2-Ameline riya karıştırmayan, 3-Dünya ve ahiretle ilgili iki işten ahirete ait olanı dünya işine tercih eden." [Deylemî]

"Çocuklar, rızık temin için çalışmaya çıkarsa, Allah yolun-dadır. Yaşlı ana babasının bakımı için çıkarsa, Allah yolunda-dır. Kendini haramdan korumak için çıkarsa, Allah yolundadır. Eğer gösteriş ve başkalarına karşı övünmek için çalışmaya çıkarsa, şeytan yolundadır." [Taberânî] buyurdu. Kendisi de:

"Allahım, kalbimi ve amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten koru!" [Hatib] diye dua ederdi.