046  Emanete hıyanet edilmemeli

  Değerli okuyucularım, İslam dini doğruluk, adalet, hakkaniyet, karşılıklı rıza ve güven duygusu üzerine kurulmuş bir dindir. Bunu sağlayan en önemli etkenlerden biri de emanete riayet edip hıyanet etmemektir. Emanete hıyanet, imanı zedeleyen en kötü davranışlardan biridir. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Onun namazı da, zekâtı da kabul olmaz." [Bezzar]

"Münafıkın belirtisi üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder." [Buharî]

"Allah yolunda savaş, bütün günahların affına sebeptir. Fakat emanete hıyanetin affına sebep olmaz. Böyle biri kıyamette, emaneti ödemeyince Cehenneme atılır." [Beyhekî]

"Emanete riayet rızkı artırır, hıyanet ise fakirliğe yol açar." [Kudaî]

"Hanımının mahrem sırlarını başkalarına söylemek, emanete hıyanettir." [Müslim]

"Fakirlik emanettir. Onu gizleyen ibadet etmiş olur. Fakirliğini açığa vuran da, din kardeşlerini borçlu çıkarmış olur." [İbni Asakir]

"Söz emanettir. Çirkin bir sözü götürmek (laf taşımak) helal olmaz." [Ebu Nuaym]

"Bir kimse, kızını fasıka (kötü kimseye) verirse, Allahü teâlânın emanetine hıyanet etmiş olur. Emanete hıyanet edenlerin gideceği yer, Cehennemdir." [S. Ebediyye] buyurdu.