047  Verdiği sözü, mutlaka yerine getirmeli

  Değerli okuyucularım, bir mümin sözüne sadık olmalıdır. Söz verdiği zaman onu yerine getirmek, kişinin üzerine bir borçtur. Söz verirken iyice düşünmeli, yerine getiremeyeceği bir iş için söz vermemelidir. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdu ki:

"Sözünde durmamak münafıklık alametidir." [İbni Neccar]

"Ahde vefa (sözünde durmak) imandandır." [Hâkim]

"Vaat, söz vermek, borçtur. Sözünde durmayana, yazıklar olsun." [Deylemî]

"Yalan söylemeyen, sözünden dönmeyen, sattığı malı övmeyen esnafın kazancı makbuldür." [Deylemî]

"En uygun kazanç şu tüccarındır ki, ticarette yalan söylemez, sözünden dönmez, satarken malını övmez, alırken de  kötülemez." [Deylemî]

"Alışveriş yaparken, vallahi böyledir, billahi öyle değildir diye yemin eden kimseye ve bugün git, yarın gel diyerek sözünde durmayan sanatkâra yazıklar olsun! [Deylemî]

Bir de Allahü Tealâ'ya karşı sadakat vardır ki o da işlerinde ihlas sahibi olmak, ahiretini dünyasına tercih etmek anlamına gelir.

"Lâilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir." [İ. Gazali]

"Dünya kârını, ahiret kârına tercih eden, Kelime-i tevhidi söyleyince, Allahü teâlâ: Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin, buyurur." [Beyhekî]

Rabbimiz bizleri sözüne sadık olanlardan eylesin!