049  İlim öğrenmek ve öğretmek

  Değerli okuyucularım, İslamiyet, bilgiye, ilim öğrenmeye ve öğretmeye çok büyük bir önem vermiştir. İlim öğrenmek, kadın erkek her Müslümana farzdır. Hadıs-i şeriflerde:

"İlim, İslâm’ın hayatı, imanın direğidir." [Ebuşşeyh]

"İlim elde etmek her müslümana farzdır" [İbn Mâce]

"Bir genç, ilim ve ibadet içerisinde yetişir, olgunlaşırsa, Allahü tealâ, Kıyamet günü ona yetmiş iki sıddık sevabı kadar sevap verir." [Taberanî]

"En sağlam kulp, kelime-i şehadettir. En değerli söz, Allah’ı zikretmektir. En iyi ilim, faydalanılan ilimdir. En iyi zenginlik, gönül zenginliğidir. En iyi azık, takvadır. ..." [Beyhekî, İbni Asakir]

"Kıyamet yaklaştığında, ilim kalkar, cehalet, anarşi ve ölüm çoğalır." [İbni Mâce]

"Ahir zamanda, âlimler ölür, cahiller din adamı yerine geçirilir. Onlar da bilmeden yanlış fetva verir, kendisi sapar, başkalarını da saptırır." [Buharî] buyruldu.

İlim, insanı, sahip olabileceği en yüksek makama yükseltir:

"Rütbelerin en üstünü, ilim rütbesidir." [Hadarat-ül-kuds]

"Bir kula Allah mal ve ilim vermiş, o da bu konuda Rabbinden korkuyor, bunlarla akrabalarına iyilik ediyor ve Allah’ın bunda bir hakkı olduğunu biliyor. Bu kimse en üstün mertebededir." [Tirmizî]

"Doğru ilim sahibi olan ve ilmi ile amel eden bir âlim ile Peygamberler arasında bir derece fark vardır. Bu peygamberlik makamıdır." [R. Nasıhin]