050  İlim öğrenmek, her ibadetten değerli

  

"İlim yoluna girene, Allahü tealâ Cennet yolunu açar." [Tirmizî]

"İlim öğrenene denizdeki balıklara kadar her şey istiğfar eder." [İ. Abdilber]

"Allah rızasından başka maksatla ilim öğrenen Cehennemdeki yerine hazırlansın." [Tirmizî]

"İlmini kazanç vasıtası yapan, kıyamette hesab bitene kadar azaba düçar olur." [Tirmizî]

"Cahiller ile mücadele etmek ve meşhur olmak için ilim öğrenen cehenneme gider." [İbni Mâce]

"Kıyamette abide Cennete gir, âlime ise halka şefaat için bekle! denir." [İ. Maverdi]

İlim öğrenmek, her ibadetten daha değerlidir:

"İlim öğrenmek, namaz, oruç, hac ve Allah yolundaki cihaddan daha kıymetlidir." [Deylemî]

"Bir saat ilim öğrenmek, gece sabaha kadar ibadet etmekten, bir gün ilim öğrenmek, üç ay oruç tutmaktan kıymetlidir." [Deylemî]

"Bir kimse, ilim öğrense, bununla amel etmese bile; bin rekat namaz kılmasından daha fazla sevap alır. Eğer öğrendiği ilimle amel eder veya başkasına öğretirse, hem bunun sevabını alır, hem de Kıyamete kadar bununla amel edenlerin sevabını alır." [Hatib]

"İlim öğrenmek için yolculuğa çıkanın, daha adımını atmadan günahları affolur." [Şirazi]