051  En üstün sadaka

 

"İlim öğrenmeye çalışan, evine dönünceye kadar Allah yolundadır." [Ebu Nuaym]

"Öğrenilen ilim, günahlara kefaret olur." [Tirmizî]

İlim öğrenmeye çalışmayan, İslam toplumundan değildir.

"Âlim olmayan veya ilim öğrenmeye çalışmayan bizden değildir." [Deylemî]

"Mümine, öğrendiği, yaydığı ilmin sevabı, ölümünden sonra da devam eder." [İbni Mâce]

"İlim öğrenmeye çalışanın rızkına, Allah kefildir." [Hatib]

"En üstün sadaka, ilim öğrenip sonra da onu başkasına öğretmektir." [İ. Mâce]

"İlmi öğretenle öğrenenler hariç, herkes Allah’ın rahmetinden uzaktır." [Tirmizî]

"İlim öğrenenle öğreten, sevabda ortaktır." [Hatib]

"Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici veya bunları seven olun. Yoksa helâk olursunuz." [Beyhekî]

"İlmi layık olmayana öğretmek, domuzun boynuna mücevher takmak gibidir." [İbni Mâce]

Değerli okuyucularım, gördüğünüz gibi İslamiyet bilgiye, ilme, ilim öğretme ve öğrenmeye çok büyük bir önem vermiştir. Yazık ki zamanımız Müslümanları bir kitaptan iki satır yazı okumayı bile kendilerine külfet addetmektedirler. Aman cahillerden olmayalım.