052  Alimlere büyük övgü

  Değerli okuyucularım, İslam dini bilgiye, ilme, öğrenme ve öğret-meye çok değer verdiği gibi ilim sahibi alimlere de büyük bir değer vermiştir. İslam'da bir alimin yüzüne bakmak bile, ibadettir.

"Âlimler, yeryüzünün kandilleri, peygamberlerin halifeleri, benim ve diğer peygamberlerin varisleridir." [Ebu Nuaym]

"Âlime hürmet eden, bana hürmet etmiş, onu ziyaret eden beni ziyaret etmiş olur." [İ. Rafii]

"Âlim, Allahın emin olduğu, güvendiği kimsedir." [Deylemî]

"Âlim, ilmi az da olsa, ilmi ile amel eden kimsedir." [Ebuşşeyh]

"Âlimlere tabi olun! Onlar, dünyanın ışığıdır." [Deylemî]

"Âlimler (ebedi saadet yolunu gösteren) birer kılavuzdur, rehberdir." [İ. Neccar]

"Âlim ile beraber olun, diz dize oturun. Çünkü Allahü tealâ, yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalpleri de ilim nuru ile diriltir." [Taberanî]

"Âlimin yüzüne bakmak ibadettir." [Ebû Davûd]

"Âlim ile oturmak, yüzüne bakmak ibadettir." [Hâkim]

"Âlimle beraber bulunmak ibadettir." [Deylemî]

"Âlimin âlim olmayana üstünlüğü, peygamberin ümmetine üstünlüğü gibidir." [Hatib]

"Âlimin abide üstünlüğü, dolunayın, yıldızlara olan parlaklığı gibidir." [Ebu Nuaym]