053  Bir âlimin ölümü

"Âlim, abidden yetmiş derece üstündür. Bid’at ortaya çıkınca âlim, halkı ikaz eder. Abid bid’atten habersiz, ibâdetle meşgul olur. Bu bakımdan da âlim, abidden kıymetlidir." [Deylemî]

Bir âlimin ölümünden daha büyük musibet yoktur.

"Âlimin ölümüne üzülmeyen, münafıktır. Bir âlimin ölümünden daha büyük musibet yoktur. Bir âlim ölünce, gökler ve göklerde olanlar, yetmiş gün ağlarlar." [R. Nasıhin]

"Bir âlim ölünce, İslâm'da bir gedik açılmış olur ve kıyâmete kadar kapanmaz." [İ. Süyuti]

"Bir âlimin ölmesi, bir şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır." [Taberanî]

"Âlim ölünce, denizdeki balıklar bile kıyamete kadar ona istiğfar ederler." [Deylemî]

"Âlimlerin mürekkebi, şehidlerin kanı ile tartılır, âlimlerin mürekkebi, ağır gelir." [İ. Neccar]

İslam, yalnız din ilimlerine değil, Hikmet adını verdiği fen ve teknoloji'ye de büyük bir önem atfetmektedir.

"Hikmet, mü'minin yitik malıdır; nerede bulursa onu alır." (İbn Mâce, Tirmizî)

"İlim Çin’de de olsa alınız" [Deylemî, Taberânî, Beyhekî]

"Fen ilmini al, çıktığı kap sana zarar vermez." [Künuz-ül hakaik]

"Hikmetin konuşulup yayıldığı meclis, ne güzel meclistir." [Darimî]