054  İyiliği emredip kötülükten sakındırmak

  İyiliği emredip kötülükten sakındırmaya "Emri maruf nehyi anil münker" denir. Bir yerde bu görevi yapanlar bulunduğu sürece oraya umumi afetler gelmez. Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:

"Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder kötülüğe engel olursunuz, ya da, Allah, yakında umumi bir bela verir. O zaman dua edersiniz, fakat duanız kabul olmaz." [Tirmizî]

"Bir mani yoksa emri maruf ve nehyi münker vacibdir. Mani varsa susmak helaldir." [Deylemî]

"Bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda savaşa verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Savaşın sevabı da, emri maruf ve nehyi anil münker sevabı yanında denize göre, bir damla su gibidir." [Deylemî]

"Emr-i maruf ve nehy-i münker yapan Allah’ın ve Resulünün halifesidir." [Deylemî]

"Allahü teâlâ'nın yeryüzünde şehitlerden üstün mücahitleri vardır. Bunlar, emri maruf ve nehyi münker yapanlardır." [İ. Gazali]

"Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken ölen şehiddir." [İbni Asakir]

"Emr-i maruf ve zikir hariç, her söz, kişinin zararınadır." [Tirmizî]

"Emr-i maruf, nehy-i münker yapmak sadakadır." [Müslim]

"Kendiniz tam yapamasanız da iyiliği emredin! Kendiniz tam sakınamasanız da, kötülükten sakındırın!" [İhya]