055 Doğru sözlü olmak

  
  "Doğru sözlü olmak" yani "sıdk" temel iman göstergelerinden biridir. Bir toplumda itimadın ana kaynağıdır. Hak ve Hakkaniyet dini olan İslam'ın da temelidir. Rasuluullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Şu altı şeyi yapanın Cennete girmesine kefilim: Doğru konuşan, verdiği sözü yerine getiren, emanete riayet eden, namusunu koruyan, gözlerini haramdan sakınan, ellerini kötülükten çeken." [İ. Ahmed]

"En faziletli söz, doğru olan sözdür." [Buharî]

"En üstün sadaka, doğru sözü yerinde söylemektir." [Hâkim]

"Doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi doğrulukta devam eder de, sonunda, Allah katında doğrucu olarak yazılır. Yalan, azıp sapmaya, azıp sapma da, ateşe götürür. Kişi yalan söylemekte devam eder de, sonunda, Allah katında yalancı olarak yazılır." [Buharî]

"Kalbi doğru olmayanın imanı, dili doğru olmayanın kalbi doğru olmaz." [İ. Ebiddünya] buyurdu.

Ayrıca şakası doğru olanın o sözlerinden dolayı sorumlu tutulmayacağını bildirdi.

"Şakası doğru olanı Allahü teâlâ sorumlu tutmaz." [İ. Asakir]

"Ben de şaka yaparım. Fakat ancak hakkı söylerim." [Taberanî]

Değerli okuyucularım, bize itimat eden birine yalan sözlemek ise çok çirkin bir davranış olup Rasulullah burun o kişiye ihanet olduğunu bildirdi.

"Senin doğru söylediğine inanan bir adama yalan söylemen, en büyük hainliktir." [Ebû Dâvud]