056 Hayır konuşmak ya da susmak

  
  Gelişigüzel, yersiz ve çok konuşmak, kişi için, bir felaket kapısıdır. İnsan ağzından çıkan küfür bir söz ile ebedi cehennemluk olabileceği gibi, bir hayır söz ile de  çok büyük ihsanlara mazhar olur.. O sebeple boş ve gereksiz şeyler konuşmak yerine susmayı tercih etmeli, konuştuğu zaman da hep hayır konuşmalıdır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:

"Hikmet, on kısımdır. dokuzu uzlette, biri susmaktadır." [Bey-hekî]

"En kolay ibadet, susmak ve güzel ahlâktır." [İbni Ebiddünya]

"Susan kurtulmuştur!" [Tirmizî]

"Susmak, hikmettir; susan ise pek azdır." [Deylemî]

"Allah’a ve ahirete inanan, ya hayır konuşsun veya sükut etsin!" [Buharî]

Değerli okuyucularım, Rasulullah Efendimiz, hayır konuşmak veya susmayı kamil bir imanın şartlarından biri olarak görmüş ve:

"Şunları yapan kâmil imana sahiptir: 1- Allah için seven, Allah için buğzeden, 2- Diliyle de Allah’ı anan, 3- Kendisine hoş geleni, başkasına da hoş gören, 4- Kendisi için istemediği bir şeyi başkası için de istemeyen, 5- Hayır konuşan veya susan." [Taberânî]

"Dilini tutmayan kimse, tam imana kavuşamaz." [Taberanî]

buyurmuştur. Bir toplulukta birisi konuşurken diğerleri susmalıdır.

"Bir toplumda birisi söylerken diğerleri susmazsa, orası bereketsiz olur." [Beyhekî]

Sözlerimizden başkaları zarar görecek ise mutlaka susmalıdır.

"En üstün huy, kimse zarar görmesin diye susmaktır." [İbni Mübarek]