057 Yalan, nifak kapısıdır

  
  Doğru söz iman belirtilerinden biri olup toplumda güveni artırdığı gibi, yalan söz de nifak belirtilerinden biri olup toplumda birçok fit-ne ve sıkıntıyı beraberinde getirir. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz:

"Müminde her huy bulunabilir. Fakat yalancı ve hain olamaz." [Bezzar]

"Yalan söylemek münafıklık alametidir." [Buharî]

"Yalan, imana aykırıdır." [Beyhekî]

"En büyük günah, Allaha şirk koşmak, ana babaya isyan ve yalandır." [Müslim]

"Münafıkın belirtisi üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder." [Buharî]          

"Yalan yere yemin, büyük günahtır." [Buharî]

"Kişiye, yalan olarak, her duyduğunu anlatması yeter!" [Müslim]

"İnsanları güldürmek için yalan söyleyenlere, yazıklar olsun!" [Ebû Dâvud]

"Yalan söylemek rızkı azaltır." [İsfehanî]

"Danışana, yalan söyleyen kimse, ona hıyanet etmiş olur." [İbni Cerir] buyurdular.

Ancak bazı konularda yalana izin verlmiştir.

"İki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir." [Müslim]

"Üç yerde yalan günah olmaz: Savaşta, çünkü savaş hiledir. Karı kocanın ve iki Müslümanın arasını bulmak için." [İbni Sünnî]