058 Gıybet, kovuculuk, söz taşıma

  
  Değerli okuyucularım, gıybet, kovuculuk ve söz taşıma, içinde kul hakkı barındıran günahlar olup maalesef hiç birimizin yakamızı kurtaramadığımız çok kötü davranışlardır.

"Resulullah, Gıybet nedir bilir misiniz? diye sordu. Birinizin, kardeşini hoşlanmadığı şey ile anmasıdır. Bunun üzerine bir adam dedi ki: Ey Allahın Resûlü! Anlattıklarım ya o karde-şimde bulunursa? Anlattıkların o kardeşinde bulunursa, onun gıybetini yapmış olursun. Anlattıkların onda yoksa, o zaman ona iftira etmiş olursun! buyurdu." [Tirmizî]

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz bunlarla ilgili olarak buyurular ki:

"Gıybetten sakının; çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir. Kişi zina edip tevbe eder de, Allahü teâlâ onun tevbesini kabul eder. Gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe,affolmaz." [İbni Ebid dünya, Deylemî, Taberanî, Beyhekî]

"Biri için söylenen kusur, onda varsa, gıybettir, yoksa iftira olur." [Müslim]

"Gıybet ve kovuculuk, kişinin imanını zayıflatarak yok eder." [İsfehânî]

"Gıybet etmek, leş yemekten daha kötüdür." [İbni Hibban]

"Cehennemden en son çıkan, gıybetten tevbe edendir. Cehenneme ilk giren, gıybetten tevbe etmeden ölendir."  [R. Nasıhin]    

"Söz taşıyan Cennete giremeyecektir." [Buharî]

"Söz emanettir. Çirkin bir sözü götürmek (laf taşımak) helal olmaz." [Ebu Nuaym]

"Gıybet edilen kardeşini, gücü yettiği halde himaye etmeyeni Hak teâlâ dünya ve ahirette zelil eder." [İ. Ebiddünya]

"Fâsıkı, hayasızı gıybet etmek günah olmaz" [Haraiti, Deylemî, İbni Asakir, Beyhekî]