059 Şematet, alaycılık, ayıplama

  
  Değerli okuyucularım, hoplumumuzda sık rastlanılan kötü huylarımızdan biri de insanların kusurlarını araştırma,  hata ve kusurları nedeniyle onları ayıplama, ve onların başlarına gelen belalara sevinmedir  Sonuncuya şematet denir. Rasulullah (sav):

"Müslümanlara eza cefa yapmayın, onları çekiştirip ayıplamayın ve onların hata yapmalarını arzulamayın!" [İbni Hibban]

 "Mümin, ayıplamaz, lanet etmez, çirkin söz söylemez ve hayasız değildir." [Tirmizî]

 "Allah’ın kullarını üzmeyin. Onları ayıplamayın, gizli kusurlarını araştırmayın. Kim müslüman kardeşinin aybını ararsa Allahü teâlâ da onun aybını arar. Hatta öyle ki, evinden çıkmasa da onu rezil eder." [İ. Ahmed]

 "Din kardeşinize şematet etmeyiniz! Şematet ederseniz, Allahü teâlâ belayı ondan alır size verir." [Tirmizî]

"Kim arkadaşını, tevbe ettiği bir günahtan dolayı ayıplarsa, o kimse, aynı günaha müptela olmadan ölmez." [Tirmizî]

 "Bir kimse, senin ayıplarını söyleyerek seni kötülerse, sen de onun aybını söyleyerek kötülemeye çalışma! Bunun sevabı senin, vebali de kötü söz söyleyenindir." [Nesaî]

Aksına din kardeşlerimizin ayıbını örtemeye çalışmalıdır.

 "Kim arkadaşının aybını örterse, Allahü teâlâ da kıyamet günü onun aybını örter. Kim de müslüman arkadaşının aybını açığa vurursa, Allahü teâlâ da onun aybını açığa vurur. Hatta evinde bile onu rezil eder." [İbni Mâce]

 "Arkadaşının ayıplarını örten kimsenin, Allahü teâlâ, dünya ve ahirette kusurlarını örter. Bir ölüyü diriltmiş gibi olur." [Hâkim]