060 Haset ve gıbta

  
  Başkalarının elinde olan nimetin yok olmasını istemek "haset"tir. Bunu istemeyip o nimetin kendisinde de olmasını istemek ise "imrenme" veya "gıpta"dır. İmrenme ve gıpta hoş karşılandığı halde, haset yasaklanmıştır. Rasulullah (s.a.v) buyurdular ki:

 "Müslüman hayırlı olur. Haset edince hayır kalmaz." [Taberâni]

 "Mümin imrenir, münafık haset eder." [İ. Maverdi]

 "Haset etmeyin, ateşin odunu yaktığı gibi, haset deibadetlerin sevaplarını giderir." [İ. Mâce]

"İnsan, şu üç şeyden kurtulamaz: Uğursuzluk, su-i zan ve haset.  
Su-i zan edince, buna uygun hareket etmeyin. Uğursuz  
sandığınız şeyi,
Allaha tevekkül ederek yapın. Haset ettiğiniz kimseyi hiç incitmeyin!" 
 [Beyhekî]

 "Eski ümmetlerden iki kötülük, haset ve kin size bulaştı. Dinlerini  
haset ve kinle yıktılar."
[Tirmizî]

 "Şu altı kişi, sorgusuz sualsiz Cehenneme girer: Zulmü yüzünden hükümdar, Irkçılık yüzünden Arap, Kibri yüzünden köy muhtarı, Yalanı, hıyaneti yüzünden tüccar, Hasedi yüzünden âlim, Hasisliği yüzünden zengin." [Ebu Ya’la]

İmrenilecek bazı durumları ise Efendimiz şöyle bildirdi.

"Allahü teâlâ birine çok mal verir, bu da malını Allahü  teâlânın razı
olduğu, beğendiği yerde harcarsa, bu kimseye gıpta etmek, imrenmek  
yerinde olur."
[Buharî]

"Arşın etrafında nurdan kürsülerde, nur gibi parlayan zatlar  bulunur.
Peygamberler ve şehidler bunlara imrenir. Bunlar, Allah için birbirini seven,  
Allah için buluşan, Allah için  
birbirini ziyaret edenlerdir." [Nesaî]