061 Kindarlık

  
  Değerli okuyucularım, kalbin en kötü manevi hastalıklarından biri de kindarlıktır. Din kardeşine düşmanlık beslemektir. Güzel ahlak örneği Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerini kesmelerini, birbirine düşmanlık beslemelerini yasaklamış ve bizlere bunları önlemenin yollarını da göstermiştir.

"Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Bir müslüma-nın diğer kardeşine darılarak 3 günden çok uzaklaşması helâl değildir." [Buharî]

"Hiç kimseye zulüm ve kin hissi duymadan yatanın günahları affolur." [İ. Ebiddünya]      

"Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder." [İbni Mâce]

Rasulullah Efendimiz kalblerimizdeki sevgi ve muhabbeti artırma-nın yolu olarak da bizlere selamlaşmayı, müsafeha yapmayı, ve hediyeleşmeyi önermiştir.

"En faziletli amel, selamlaşmayı yaymaktır." [Berika]

"Müsafehalaşın ki, kalblerinizden kin duyguları yok olsun!" [İbni Adiy]

"Birbirine kin gütmeyen iki Müslüman birbiriyle müsafeha ederse, elleri henüz ayrılmadan Cenab-ı Hak, her ikisinin de günahlarını mağfiret eder. Yine içinde kin olmadan Müslüman kardeşine sevgiyle bakanlar, günahları bağışlanmadan evlerine dönmezler." [İbni Neccar]

"En faziletli sadaka, kin güden yakınına verilendir." [Taberanî]