062 Hediye ve hediyeleşme adabı

  
  Hediyeleşme, insanlar arasında sevgiyi artıran bir vesiledir. Hediye ve hediyeleşme adabı ile ilgili olarak Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:

"Kendisi veya çoluk çocuğu muhtaçken veya borcu varken verilen sadaka kabul olmaz. Borç ödemek, sadaka ve hediye vermekten önce gelir." [Buharî]

"Hiçbir kadının, kocanın izni olmaksızın bir atiyye (bahşiş, hediye) vermesi câiz değildir." [Nesâi]

"Hediye verirken, çocuklarınız arasında eşitliğe riayet edin!" [Taberanî]

"Hediye, Allahü teâlânın gönderdiği güzel bir rızıktır. Kabul eden, Allahü teâlânın gönderdiğini kabul etmiş olur. Reddeden de O'nun gönderdiğini reddetmiş olur." [Ramûz]

"Hediye Allahü teâlâ tarafından gönderilen güzel bir rızıktır." [Hâkim]

"İstemeden verileni alın! O, Allahü teâlânın gönderdiği rızıktır." [Beyhekî]

"Hediye verene, siz de hediye verin! Eğer verecek bir şey bulamazsanız, onun için dua edin ki hediye karşılıksız kalmasın!" [Nesaî]

"Hediye, dostluğu artırır, düşmanlığı giderir." [Taberânî]

"Hediye dostluğu artırır, kırgınlığı giderir." [Ebu Nuaym]

"Bir Müslüman, bir din kardeşine, onun hidayetinin artmasına vesile olacak hikmetli bir söz veya kendisini tehlikeden kurta-racak bir söz kadar iyi hediye veremez." [Ebu Ya’la]