063 Takva, vera, züht

  
  Takva, Allah'tan korkarak haramlardan uzak durma, Vera şüpheli şeylerden de sakınma, Züht de Allahü Teealâ'inın hoşnutluğunu kazanmak için mübahları da terk etmek demektir.

"Takva, her hayrı içine alır." [Ebu Ya'la]

"Takva ehli hesap görmeden Cennete girer." [Taberânî]

"Allah'a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ederim." [Ebu Davûd, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel]

"Müslümanlar kardeştir. Takva hali hariç, kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur." [Taberanî]

"Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir." [İbni Neccar]

"Şeytanın, takva sahiplerini avlamakta, kadınlardan daha uygun bir tuzağı yoktur." [Deylemî]

"Vera sahibi, şüpheli şeyleri yapmaktan kaçar." [Taberâni]

"Vera sahibi imamla kılınan namaz kabul olur. Vera sahibine verilen hediye kabul olur. Vera sahibi ile oturmak ibadet, konuşmak ise, sadaka olur." [Deylemî]

"Vera sahibi imam ile kılınan iki rekat namaz, fasık ile kılınan bin rekattan daha efdaldir." [Tergib]

"Zühd, Allah’ın elindekine kendi elindekinden fazla bağlanmaktır." [Beyhekî]

"Yarın ahırette, Allah'a yakın olanlar, vera ve zühd sahipleridir." [İbni Lâl]

"Zühd ile vera her gece kalbleri dolaşır, iman ve haya bulunan kalblere yerleşir, böyle olmayan kalblerde durmaz, geçip giderler." [İ. Gazâli]