065 Tevekkül, Allah'a güvenmek

  

  Tevekkül, gerekli önlemleri alıp uygun sebeplere yapıştıktan sonra kişinin o iş için Rabbine güvenmesi demektir. Rasulullaah (s.a.v.) buyurdu ki:

"Deveni bağla, ondan sonra Allah’a tevekkül et." [Tirmizî]

"Şu beş şey imandandır: Allah’a teslimiyet, kaderine rıza, işini Allah’a havale etmek, ona güvenmek, musibete sabır." [Bezzar]

"Tedbir al, buna rağmen bir işe gücün yetmezse, Hasbiyallahü ve ni’mel vekîl, de!" [Buharî]

"Eğer Allahü teâlâ'ya hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç kalkıp akşam tok dönen kuşlar gibi, sizin de rızkınızı verirdi." [Tirmizî]

"Allah’a inanan kurtulur; O'nu tanıyan ittika eder (korkar); ittika eden, emin olur. Onu seven haya eder; verdiği rızka razı olanın gözü tok olur; tevekkül edene de kâfi gelir." [Ramûz]

"Sorgusuz azabsız 70 bin kişi Cennete girecektir. Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir." [Buharî, Müslim]

"Her namazdan sonra, şu on cümleyi söyleyenin duaları kabul olur: 1- Dinim için Allah bana kâfidir. 2- Dünyam için Allah bana kâfidir. 3- (İki cihan) endişelerim için Allah bana kâfidir. 4- Haset eden için Allah bana kâfidir. 5- Bana haksızlık eden için Allah bana kâfidir. 6- Kötülük etmek isteyen için Allah bana kâfidir. 7- Ölüm anında Allah bana kâfidir. 8- Kabirde Allah bana kâfidir. 9- Mizanda Allah bana kâfidir. 10- Sıratta Allah bana kâfidir. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bana kâfidir. O'na tevekkül eder, O'na yalvarırım." [Nevadir-il Usul, Tirmizî]