066 Tul-i emel, tamahkârlık, aç gözlülük

  Değerli okuyuculalrım, on dakika sonrasına sağ çıkıp çıkama-yacağını bilmeyen bir mümin için uzun emelli olmak elbette buyuk bir kusurdur. Tamahkarlık ve aç gözlülük ise hakeza. O sebeple Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Cenneti isteyen, uzun emelli olmasın, dünya işleri ile uğraş-ması, ona ölümü unutturmasın, haram işlemekte Allah’tan haya etsin!" [Berika]

"Cenneti isteyen, uzun emelli olmasın, dünya işi, ona ölümü unutturmasın!" [İ.Ebiddünya]

"Kişi yaşlandıkça iki şeyi gençleşir; uzun emel ile mal sevgisi." [Buhârî]

"Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vakit kaybetmeyin! Kavuşamayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın!" [Beyhekî]

"Açgözlü olmak ve istemekten sakın! Tamah fakirliğin ta kendisidir." [Taberânî]

"Sakın tamahkâr olmayın! Tamah, fakirliğin tâ kendisidir." [Taberanî]

"Mal ve makam sevgisinin müslümana yaptığı zarar, iki aç kurdun koyun sürüsüne verdiği zarardan büyüktür." [Bezzar]

"Müminlerin en iyisi, kanaat eden, en kötüsü de aç gözlü olandır." [Kudai]

"Gerçek zenginlik, insanların elindekilere göz dikmemektir. Aç gözlülük peşin bir fakirliktir." [Askerî]

"En üstün sadaka, sağlıklı, mala tamahı çok, zenginliği umup fakirlikten korkarken verilen sadakadır." [Müslim] buyurdular.