067 Kazaya rıza ve Sabır

  Değerli okuyucularım, İslam, Ulu Allah'ın iradesine bağlanmak, O'nun bizi hayra götüren hükümlerine gönül rızasıyla tabi olmak demektir. Bu da ancak başa gelen bela ve musibetlere, ibadet yapmanın zorluklarına ve nefsin haramlara karşı duyduğu şiddetli arzulara sabretmekle olur. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Şu üç şey iman alametidir: Belaya sabır, nimete şükür, kazaya rıza." [İhya]

"Kadere rıza, saadet alametidir." [Tirmizî]

"Şu 3 şeyi yapan dünya ve ahiret hayrına kavuşur: Kazaya rıza, belaya sabır, rahatlıkta dua." [Deylemî]

"Şu 3 şeyi yapan 40 evliyadan biri olur: Kazaya rıza, haram işlememeye sabır, buğdi fillah." [Deylemî]

"Şu beş şey imandandır: Allah’a teslimiyet, kaderine rıza, işini Allah’a havale etmek, ona güvenmek, musibete sabır." [Bezzar]

"Ademoğlunun saadetlerinden biri de Allah Teâla'nın hükmettiğine rıza göstermesidir." [Tirmizî]

"Sabır üç çeşittir: 1- Belaya sabır, 2- Din bilgilerini öğrenirken ve ibadetlerini yaparken sabır, 3- Günah işlememek için sabır. Belaya sabredene 300, ibadet yapmaya sabredene 600, günah işlememeye sabredene ise 900 derece ihsan edilir." [Ebuşşeyh]

"En üstün amel, sıkıntıya sabretmektir." [Beyhekî]

"Sabreden kuldan Allah razı olur." [Deylemî]

"Sabır, Cennet hazinelerinden bir hazinedir." [İ.Gazali]

"Müminin silahı sabır ve duadır." [Deylemî]

buyurdular.