068 İman, sabır demektir

  Sabrın çok önemli olması nedenyle Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, onu adeta iman ile özdeşleştirmiştir.

"İman nedir? diye sorulduğunda Peygamber efendimiz: Sabırdır, buyurdu." [Deylemî]

"Musibete sabretmek imandandır." [Bezzar]

"Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." [Deylemî]

"İmanın yarısı sabır, diğer yarısı ise şükürdür." [Beyhekî]

"Oruç sabrın, sabır da imanın yarısıdır" [Ebu Nuaym]

"En şiddetli bela, sabrın az olmasıdır." [Deylemî]

"En üstün ibadet, sıkıntıya sabretmektir." [Tirmizî]

"İbadetlerin başı sabırdır." [Hâkim]

"Hoşlanılmayan şeye sabretmekte büyük hayır vardır." [Tirmizî]

"Allahü teâlâ buyurdu ki: Gönderdiğim belaya sabreden, nimete şükreden, sıddıklarla beraber olur. Bunları yapmayan kendine başka Rab arasın!" [T. Gafilin]

"Kaza ve kaderime razı olmayan, belalara sabretmeyen, verdiğim nimetlere şükretmeyen, benden başka rab arasın!" [Taberânî]

"Hak teâlâ buyurdu ki: Bedenine, evladına veya malına bir musibet gelen, sabr-ı cemille karşılarsa, Kıyamette ona hesap sormaya hayâ ederim." [Hâkim]

"Allahü teâlânın yardımı, kulun sabrı ile beraberdir." [Ebu Nuaym]